logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Poskytovatel sociálních služeb pro lidi se zrakovým postižením v Pardubickém kraji

"SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM. CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ." Antoine de Saint-Exupéry odkaz na fejsbuk TyfloCentra Pardubice

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Kdo jsme

Poslání společnosti

Vznik společnosti

Cílová skupina

Správní rada

Dozorčí rada

Cíle společnosti

Zásady společnosti

 

 

Kdo jsme

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, jehož posláním je v Pardubickém kraji poskytovat kvalitní a komplexní služby lidem se zrakovým postižením.

Dle zákona 108/2006 Sb. poskytuje organizace služby průvodcovské a předčitatelské, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Tyto služby jsou poskytovány terénně i ambulantně, a to v individuální i skupinové formě pro lidi staří 16 let.

Poskytované služby vedou k integraci a začleňování lidí se zrakovým postižením do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

 

Poslání společnosti

 

Posláním společnosti je poskytovat sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením - nevidomé a slabozraké, a osoby s jiným zdravotním, zejména kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením, které vedou k jejich integraci do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

 

Vznik společnosti

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je obecně prospěšnou společností, která byla u Krajského soudu v Hradci Králové zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 16. září 2003. Zakladatelem této obecně prospěšné společnosti je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR).

 

Cílová skupina

 

Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou určeny všem osobám s těžkým zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, které mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci, působícím na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše.

 

 

Správní rada (e-mail: spravnirada@tcpce.cz)

 

Ing. Dagmar Filgasová - předsedkyně správní rady

Mgr. Ivana Liedermanová - členka správní rady

Mgr. Václav Polášek - člen správní rady

 

Dozorčí rada

 

Gabriela Drozdová - předsedkyně dozorčí rady

Ing. Marie Kuncová - členka dozorčí rady

Bc. Renata Jandrtová - členka dozorčí rady

 

Cíle společnosti

 

podpora k samostatnému životu,
poskytování odborných informací a pomoci,
vytváření podmínek pro integraci a zapojení do společnosti,
minimalizace psychologických, zdravotních, sociálních a ekonomických důsledků zrakového postižení,
motivace k aktivnímu životu,
náplň volného času,
rozšíření znalostí a všeobecný rozhled,
zvýšení počtu kontaktů s jinými lidmi,
zmírňovat izolovanost a osamělost lidí se zdravotním postižením.

 

Zásady společnosti

 

vždy je uplatňován individuální přístup k uživateli služby, předcházení sociálnímu vyloučení, služby jsou poskytovány na základech tolerance, důvěry a bezpečí, služby jsou poskytovány s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských práv a svobod, poskytování sociálně aktivizační služby je v souladu s Etickým kodexem pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s., při poskytování služby je postupováno v souladu s vnitřními pravidly na ochranu práv uživatele, naplňování zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pracoviště TC Pardubice


Partneři a dárci


Kalendář akcí


Zveme Vás

Doporučujeme